Aktiebolaget Jouko Lindgren Oy - Ett sekel i Helsingfors

Hjälp?

Ingen panik! När det kärvar till kan du ringa vår sommarjour, nummer 09 622 5322. Vi befinner oss i det centrala Helsingfors, vid ändan av Ärtholmen. Du kan köra din båt till vår hamn, som erbjuder mångsidiga tjänster. Vid behov kommer vi efter din båt. Om farkosten redan står på land, blir den transporterad av vår erfarna samarbetspartner.

Försäkringsbolagen har godkänt oss som båtreparationsverkstad. Vi sköter din försäkringsanmälan medan vi kartlägger båtens skador.

Jouko Lindgren OY är ett traditionellt finskt allroundvarv, vars rötter finns i det tidiga 1900-talet. Otto Evert Lindgren byggde då båtar i trä och skötte om vinterförvaringen av Helsingfors Segel- klubbs farkoster på Örnholmen. Hans son Raine Lindgren fortsatte i sin faders fotspår under 60 år. Redan då var det inte bara vackra linjer och hantverkets kvalitet som gällde. Även prestationsförmågan var viktig och den visades med framgång av Otto Evert och Raine i samband med seglingstävlingarna i Helsingforsnejden och längs sydkusten.

Jouko Lindgren är den tredje generationens yrkesman i båtbranchen och har fortsatt i familjens fotspår: Båtupplag och reparationsverksamhet. Under hans tid har träbåtarna fått sällskap av glasfiber och den gamla uppbevaringskunskapen har förbättrats genom uttnyttjandet av modern teknologi.

I dag kan Jouko Lindgren Oy med sin erfarna personal och sina noggrant valda samarbetspartners reparera alla slags skador på segel- och motorbåtar oavsett tillverkningsmaterial. Fastän high tech-material har förändrat branschen efter träjakternas glanstid, har varvets värderingar förblivit desamma som för 100 år sedan. Kort sagt: Erfarenhet, kunskap och pålitlighet. Samt att värna om traditionerna: den fjärde generationen, Joonas och Niklas bereder sig under Joukos ledning på att driva varvet de följande decennierna.

Läs mera om varvets historia....