Motorbåtar

Dockning (torrsättning), reparation, underhåll och vinterförvaring av motorbåtar har från starten varit en del av Jouko Lindgren Oy:s verksamhet. Vi har underhållit och reparerat allting från småbåtar med styrpulpet till 60 fot långa och 25 ton tunga farkost.

När du kommer med motorbåt är det bra att veta..

  • Båtens vatten- och septiktankar bör vara tömda innan den lyfts. De närmaste sugtömningspunkterna finns vid St1 bränslestationerna på Drumsö och Skifferholmen.
  • Töm båten på allt som kan förfaras och lyft madrasserna så att luften cirkulertar.
  • Ta fram gasflaskorna och raketerna.
  • Om strömbrytarna på din båt finns på besvärliga platser, bör du berätta det, så att båtens iståndsåttning på våren inte försdröjs.