Jouko Lindgren Oy - Reparationsverkstaden gör din båt bättre än en ny

Decenniers erfarenhet

Vi började reparera glasfiberbåtar genast då de första kom till Finland. Under årtiondenas gång har arbetsbeskrivningarna över samtliga uppdrag samlats i ett register omfattande tusentals nummer. Det har digitaliserats och utnyttjas då vi planerar nya reparationer. Då en reparation förutsätter laminering görs den för hand med samma eller likvärdiga material som båten gjorts av. Vi strävar att uppnå konstruktionens ursprungliga styrka för att båten skall klara påfrestningarna under hela dess livscykel. Båtar av glasfiber anses i dag ha ett kommersiellt livsspann på 40 år och om välskötta nästan evigt. Därför är erfarenhet avgörande.

Jouko Lindgren Oy är ett av försäkringsbolagen godkänt varv för båtreparationer. Vi reparerar och iståndsätter årligen over 100 båtar från 60-fots motorbåtar till optimistjollar. Vi har specialiserat oss på att reparera skador som uppkommit på segel- och motorbåtar vid grundstötningar och sammanstötningar. Ring oss om du behöver omedelbar hjälp och vid behov hjälper vi med att göra skadeanmälningen.

De vanligaste reparations- och underhållsarbetena

  • Reparation av segel- och motorbåtar
  • Kollisionsskador och grundkänningar
  • Stormskador och dockningsskador
  • Nymålning av båtar och ytskador
  • Kolfiberreparationer
  • Skador i trävirke
  • Installering av ny teknik
  • Roderreparationer

Skede 1. Kontakta oss

Om du kontaktar oss avtalar vi om transport av båten till vår reparationsverkstad. Om skadan inte påverkar sjödugligheten kan du själv hämta din båt till vår dockningsplats på Ärtholmen, där vi tar över ansvaret. Om din båt redan står på land kan vi arrangera transport landvägen direkt till verkstaden. Vid behov kan vi också bogsera din båt med vår egen utrustning.

Skede 2. Kartläggning av skadorna

Innan reparationen inleds, kartläggs skadorna. Vi undersöker de synliga skadorna och gör en uppskattning av deras omfattning med hjälp av teknisk apparatur och vårt digitala arkiv, som består av tusentals arbetsbeskrivningar med tillhörande fotografier. Genom skadekartläggningen uppstår ett dokument som ligger till grund för reparationsplanen och vid behov för en kostnadskalkyl. Kartläggningen är ett nödvändigt arbetsmoment för att undvika tråkiga överraskningar vid arbetets avslutning.

Du kan foga skadekartläggningen med vidhängande fotografier till din skadeanmälning. Det gör försäkringsbeslutet snabbare.

Skede 3. Reparation och granskning av resultatet

Då kartläggningen är gjord och försäkringsbeslutet kommit, inleds reparationerna i enlighet med arbetsbeskrivningen. Då arbetet är gjort granskar vi resultatet tillsammans med dig.

Skede 4. Till havs

Din båt är klar för sjösättning. Om den behöver extra service, som tvätt polering eller vaxning, be om en offert före sjösättningen. Om din båt repareras under vintern, kan du avtala om förvaring av den till följande sommar.

TA KONTAKT

I frågor som rör reparationer kan du kontakta oss via länken nedan eller direkt.


Verkstadschef
Berndt Broms
09 622 5322
040 534 5170
bb@joukolindgren.fi