Östersjön är viktig för alla arbetare och företag inom båtbranschen. Också vi njuter av att segla och leva båtliv alltifrån Helsingforsområdet till Skärgårdshavet. För att vår ömtåliga och unika skärgård skall hållas ren för kommande generationer, måste vi alla dra vårt strå till stacken.

MILJÖVÄNLIG BOTTENTVÄTT

Vår båttvätt har ett högklassigt rengöringssystem i flera steg, vilket ger en 99,9-procentig filtrering av tvättvattnet. Systemet avskiljer alla orenheter, som förs till problemavfallsstationen för vidare behandling. På samma gång återvinnes tvättvattnet för nyanvändning, vilket ger en inbesparing på 150 000 liter vatten årligen. Och vi har för vår del minskat belastningen på Östersjön. Vi tvättar årligen ca 500 båtbotten och -däck. Som kund hos oss minskar du ditt båtlivs miljöbelastning.

VATTENÅTERVINNING

ÅTERVINNING AV FASTA PARTIKLAR

99,9 % FILTRERING

INSAMLING OCH ÅTERVINNING AV PROBLEMAVFALL

Visste du att problemavfall i rätta händer blir värdefulla råvaror? Vi sköter vår verksamhets avfallsprodukter i enlighet med ISO 9001:2015 standarden för vidarebehandling av farliga ämnen. Gamla ackumulatorer, slipdamm, gammal målfärg, hartser och andra kemikalier samlas och fördelas mellan adekvata förvaringskärl. Farligt avfall förvaras i enkom för det planerade utrymmen i vår servicehamn enligt HRS rigida regler för företag. Som vår kund kan du lita på att skadligt avfall vidarebehandlas under trygga former.

SAMARBETSPARTNER

Våren 2020 grundade vi en observationsplats, som ger användarna av Håll Skärgården Rens Roccotjänst information om när havstulpanen börjar fästa. Vi deltar även i utmaningen för giftfri målfärg genom att gratis tvätta bottnet på fem av Håll Skärgården Ran utsedda båtar under hela sommaren. Vi stöder som samarbetsföretag det värdefulla arbete Håll Skärgården Ren Rf gör för vår skärgård. Genom att trycka på loggan får du mera information om föreningen och dess verksamhet.