Lyft och sjösättning

Vår nya lyftplats behändigt mitt i Helsingfors

Vi har skapat en ny lyftplats i den nya hamnbassängen invid vår verkstad. Vår nya hamn öppnar sig mot öster och är väl skyddad bakom en hög vågbrytare, vilket möjliggör ankomst när det passar dig. Du kan koppla dig till landström, det finns trappor som underlättar förflyttning och en kärra för saker som skall flyttas. Gasflaskor kan förvaras i hamnen och en problemavfallspunkt finns också. Kom när det passar dig och lämna båten förtöjd långsides vid vår nya pontonbrygga - vi sköter om resten.

Bassängen vid lyftplatsen är tillräckligt stor även för stora båtar och vattendjupet på mer än 5 meter räcker även då vattenståndet är lågt. Vi tar alltid emot dig under arbetstid och vid behov när som helst!

Vår dockningsutrustning

  • 2 bilkranar, max. 24t.
  • 2 Valtra traktorer med Roodberg-båttrailer, max. 20t
  • Krankorg för mastarbete då båten är i vattnet
  • Truck, max. 2,5t och 2 lyftplatformer till max. 4,5m
  • Sammanlagt över 300 transportkälkar för segel- och motorbåtar

Förvaringsbockar och stöttor för båtar, som vinterförvaras måste lämpa sig för varvets transportutrustning. Jouko Lindgren OY hyr ut slipvagnar av olika storlek för både motor- och segelbåtar (se Prislista, priserna varierar med storleken). Om du har en egen kälke kan den modifieras för att passa vår utrustning.

Tilläggsservice vid dockning

Bottentvätt

Då båten lyfts är det skäl att tvätta bottnen och drevet rent från alger och havstulpaner. Med trycktvätt putsar vi enkelt bottnet innan sommarens lämningar torkar fast. Vi erbjuder denna tjänst då du beställer lyftet.

Tvätt av båtens däck

Om däcket är smutsigt efter sommaren lönar det sig att tvätta det innan vinterförvaringen får smutsen att fastna. Vi använder tvättmedel som visat sig vara bra och skonsamma. Kom ihåg att beställa tvätt om den behövs, då du avtalar om lyftet.

Polering och vaxning av båten

I samband med dockningstjänsterna kan dessa beställas. Vi gör arbetet enligt dina önskemål. Vi bedömer båtens skick och ger dig en kostnadskalkyl. Dessa tjänster vill vi gärna att man beställer redan vid dockningen, så att våra anställda kan planera den hektiska vårsäsongen tidtabell. Läs mera om dessa tjänster här.

Underhåll av motorn och elarbeten

I samband med sjösättningenkontrollerar vi tillsammans med dig att båten inte tar in vatten och att motorn fungerar. Om motorn eller elsystemet inte fungerar, åtgärdas det enkelt direkt vid kajen av våra samarbetspartners på varvet.

Segelbåtens mast, åtgärder och riggning

Vi har ett yrkeskunnigt team av seglare, som avriggar eller riggar din båt i en handvändning. Din båt kan lyftas med masten stående eller avriggas vid kaj. Masten avrustas och paketeras för förvaring på kajen bredvid din båt och förs sedan till den intilliggande förvaringställningen.

Riggning och avriggning är prissatt enligt båtens storlek. Priset omfattar inte att lösgöra segel, bom, löpande rigg eller elkablar. Be om en offert på sådana extra tjänster samt trimning av masten och andra underhållsarbeten.

TA KONTAKT

Kontakta oss i frågor som berör lyft och sjösättning via länken nedan eller direkt.

Niklas Lindgren
050 3695228
niklas.lindgren@joukolindgren.fi

Joonas Lindgren
050 3695227
joonas@joukolindgren.fi