Segelbåtar

Vår nya skyddade lyftplats vid Ärtholmens ända lämpar sig utmärkt för alla slags segelbåtar. Där finns 150 meter kaj, så att båten enkelt kan förtöjas långsides för nedtagning av masten. Djupet i bassängen är över fem meter, så även större båtar kan dockas. Den långa kajen gör att ankomsttiden inte behöver vara på sekunden, men vi kan också hämta din båt vid behov.

När du kommer med segelbår är det bra att veta...

  • Segelbåtarna avmastas och masterna avrustas vid vår lyftplats som också omfattar masternas förvaringsställningar. Då masterna avrustas för vi spridare, mätare, antennen, windex, vantskruvarnas tappar och ändstycken till din båt i för ändamålet gjorda förvaringsboxar. Efter det paketerar vi masten för förvaring och lyfter upp den på förvaringsställningen. Vid behov kan den enkelt transporteras till verkstaden.
  • Mastens elledningar bör man själv lossa, men om du vill att vi gör det bör du avtala om det med oss när lyftet beställs.
  • Båtens vatten- och septiktankar bör vara tömda innan den lyfts. De närmaste sugtömningspunkterna finns vid St1 bränslestationerna på Drumsö och Skifferholmen.
  • Töm båten på allt som kan förfaras och lyft madrasserna så att luften cirkulertar.
  • Ta fram gasflaskorna och raketerna.
  • Om strömbrytarna på din båt finns på besvärliga platser, bör du berätta det, så att båtens iståndsåttning på våren inte försdröjs.